I det nordlige Rwanda møder vi Pastor Senzira i hans kirke, der står klar og modtager os med åbne arme. Vi er kommet på besøg for at mødes med de unge i kirken, facilitere en workshop om reproduktiv sundhed og høre, hvordan Turikumwe projektet forløber. Netop her spiller Pastor Senzira en stor rolle. Han har valgt at åbne kirkens døre for alle de unge mødre i hans region.

Vi havde en god snak med ham om, hvordan han som præst sørger for de unge mødre.

Det var et glædeligt gensyn med Senzira og hans kirke i Gahondo. Første gang vi var på besøg havde vi kun inviteret projektes unge mødre og unge frivillige. Pastor Senzira havde et stort ønske om at kunne invitere alle de unge i hans kirke. I Gahondos kirke er der der nemlig flere unge mødre end de 8, som projektet har udvalgt i netop deres kirke. Gahondo er en lille landsby med kirken på toppen af bjerget. I denne lille landsby fortæller præsten, at der er mange unge piger, som har fået børn udenfor ægteskabet. Så denne gang er kirken fuld af forventningsfulde unge, der har set frem til vores besøg. Pastor Senzira er glad for, at vi kunne imødekomme hans ønske og har set frem til at samle hele ungdommen.

Som præst af Gahondo kirke har Senzira set en stor positiv udvikling siden projektets begyndelse. De unge mødre har førhen skammet sig meget over deres situation. Efter de mange træninger har kvinderne fået større indsigt i deres værd, fået selvtilliden tilbage og er begyndt at tro på dem selv igen. Pastor Senzira er rigtig glad for at se denne udvikling, og hans drøm for de unge mødre er, at de fortsat må vokse i troen på dem selv. Sammen med deres personlige udvikling har Pastor Senzira også set en udvikling i kvindernes søgen på arbejde. Da de har fået større tro på sig selv, er de blevet i stand til at starte deres egne små shops, få arbejde i markerne eller sælge dyr og afgrøder på det lokale marked. Dog er fattigdom stadig den helt store udfordring for de unge mødre i projektet. Præsten fortæller, hvordan det lokale marked ligger langt væk, så det er svært for de unge mødre at transportere deres mange varer ned på markedet. Landsbyen ligger langt fra hovedvejen og oppe på den højeste bakke, så det er en lang tur i meget bakket terræn.

Som kirke har Gahondo kirke efter projektets start også været med til at støtte op om de unge mødres udvikling. Ved at give dem et frirum i kirken har det været muligt for de omkring 60 unge mødre, som er tilknyttet kirken, at mødes med andre unge og dele deres liv. Pastor Senzira ser en stor værdi i, at de unge mødre kan samles, så han har hjulpet dem med at dele dem ind i tre grupper, så de har et fællesskab i kirken. På denne måde kan de unge gå til hinanden med deres problemer i deres gruppe, så de i fællesskab kan hjælpe hinanden. En af Rwandas helt store styrker! Vi hjælper og styrker hinanden, vi står sammen = Turikumwe. Præsten fortæller, hvordan en af grupperne lige nu er ved at hjælpe en af de unge mødre med at bygge et hus til hende.
Pastor Senzira ser en stor værdi i relationen mellem de frivillige og de unge mødre i kirken. Fordi, at de er i samme aldersgruppe, er det muligt for dem, at dele rigtig mange ting med hinanden, fordi de er i stand til at sætte sig ind i hinandens liv på grund af de er samme sted i livet. Det kan godt være, at de unge ikke står i samme situation bare fordi, at de deler samme alder, men de er har større forståelse for det at være ung i Rwanda. Det glæder præsten rigtig meget at se, at efter gudstjeneste bruger de frivillige og de unge mødre meget tid sammen. Efter gudstjeneste er de i stand til at samles, snakke og dele livet med hinanden. Præsten fortæller også, at de unge tit besøger hinanden og nyder godt af hinandens selvskab. Pastor Senzira fortæller med stolthed, at det er derfor, at der er så mange unge til vores besøg i dag, fordi de har opmuntret hinanden til at komme.

Da vi spørger Senzira til, hvad han som præst mener om, at de unge i dag har været samlet for at snakke om pubertet, kroppens udvikling, kønsdele og sex, så bliver der en kort pause. Senzira rejser sig og beder os vente et kort øjeblik. Han går ud i et baglokale i kirken og lader os vente et kort sekund. Med sig tilbage kommer Senzira hurtigt og stolt tilbage med nogle foldere. Det er foldere på kinyarwanda, som fortæller om det at sige fra, passe på sig selv og sin krop og foldere med oplysning om HIV/AIDS. Som præst mener Senzira, at det er super vigtigt, at de unge får en masse oplysning om deres krop, og hvordan den fungerer, så de ved, hvordan de kan passe på sig selv og være med til at planlægge deres fremtid. Folderne er nogle kirken førhen har delt ud blandt de unge, og kirken har været med til at sætte fokus på disse emner og vigtigheden af disse. Pastor Senzira fortæller om, at landsbyens folk er meget generte. Derfor er det svært for dem at tale om, og derfor lige så vigtigt, at kirken prøver at tale om det tabubelagte emne. De sætter stor pris på, at vi har været der i dag for at gøre mere opmærksom på reproduktiv sundhed, og at de nu har nye materialer, som de kan snakke videre om i lokalsamfundet.

Vi slutter vores snak med Pastor Senzira af med at spørge, hvad han har af drømme for de unge i hans region. Senzira drømmer for de unge, at de forsat må blive klogere, få mere træning og dermed udvikle sig selv. En af hans helt store drømme er også at samle flere materialer i form af bøger og foldere, som kirken kan bruge til videre træning. Lige nu har kirken kun de få foldere. Men Pastor Senzira har en stor drøm om, at hvis de havde flere penge eller mere kapacitet, at bygge et træningscenter i landsbyen. Et sted hvor viden og træning kunne deles, og hvor de unge frivillige også kunne finde information til at fortsætte deres gode arbejde i at opbygge ungdommen.

Pastor Senziras store drømme og varmeste hilsner sendes til jer hjemme i Danmark.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *