Partnerskabet mellem Yego-teamet i Danmark og AEBR Youth i Rwanda blev etableret i april 2010. Baptistkirken i Danmark (BiD) har i mange år arbejdet i Rwanda, og det har derfor været naturligt for Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund og Det Danske Baptisters Spejderkorps også at arbejde i Rwanda, og udnytte kontakterne og den store erfaring.

Samarbejdet mellem Yego-teamet og AEBR Youth er ikke et hjælpeprojekt, men et partnerskab, hvor vi sammen arbejder for at styrke unge i Rwanda som borgere i deres eget land. Vi arbejder også for at udvikle AEBR Youth som organisation, så de kan være en ramme, der forener de unge i et fællesskab. Det vil sige at alle projekter udspringer af visioner, ønsker eller problematikker, som de unge i AEBR Youth selv adresserer.

Yego har også en mission i Danmark. Her ønsker vi at udvide unges horisont og give dem indblik i den verden, de er en del af og har et medansvar for. Det gør vi ved at formidle virkeligheden i Rwanda mange tusinde kilometer hjem til Danmark. 

Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund

Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund (BBU) er en kirkelig
børne- og ungdomsorganisation med tilknytning til Baptistkirken i Danmark. Organisationen har ca. 1100 medlemmer fordelt på ca. 45 lokale børneklubber, søndagsskoler, væresteder, teenage- og ungdomsgrupper og gospelkor. BBU’s formål er at samle, styrke og udvikle det børne-, ungdoms- og musikarbejde, der udgår fra danske baptistmenigheder. På grundlag af bekendelsen af den treenige Gud, som den er indeholdt i den kristne kirkes bekendelser, og som den særligt kommer til udtryk i den baptistiske tradition arbejder BBU, for at:

Lede børn og unge til personlig tro og levende fællesskab med Gud.

Hjælpe børn og unge til at finde ind i et kristent fællesskab, hvor de kan vokse, udrustes og udvikle deres fulde potentiale som en aktiv del af Guds økumeniske familie.

Inspirere til engagement i mennesker, netværk og projekter på såvel lokalt som nationalt og globalt plan.

Se mere på BBU’s hjemmeside (http://bbunews.dk/)

Danske Baptisters Spejderkorps

Danske Baptisters Spejderkorps (DBS) er et selvstændigt spejderkorps, som blev stiftet i 1930. De lokale kredse arbejder ud fra menigheder tilknyttet Baptistkirken i Danmark. Korpsets formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium og give dem mulighed for at udvikle selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses idé. I Danske Baptisters Spejderkorps er der omkring 1400 spejdere, fordelt på ca. 30 lokale kredse. Spejderkorpset deltager i det verdensomspændende spejderarbejde i de to verdensorganisationer WAGGGS for pigerne (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) og WOSM for drengene (World Organization of the Scout Movement).Se mere på DBS’s hjemmeside (www.dbs.dk)

AEBR Youth

AEBR Youth er ungdomsafdelingen i ‘The Association of Baptist Churches of Rwanda’ (AEBR). AEBR er en national organisation med over 45.000 medlemmer. Udover de tilknyttede kirker driver AEBR 28 primary skoler og 19 secondary skoler på tværs af hele landet.

AEBR Youth består af unge i alderen 15-35 år. På landsplan er der 189 foreninger, der alle er knyttet til lokale kirker. De unge i foreningerne er sammen om at arrangere aktiviteter såsom at opfostre kaniner, dyrke jord, drive restauranter og andre indkomstgenererende aktiviteter. Organisationen er koordineret af en national komite, der består af 7 repræsentanter fra hele landet. Denne komite vil YegoTeamet især arbejde sammen med.

Se mere på AEBR’s hjemmeside (http://aebryouth.wordpress.com/)